האור האדום והכחול

נרחיב מעט על האור הכחול והאדום.

צבע האור נוצר עקב אורך הגל.

כפי שציינתי בתחילה, ישנם שני אורכי גל, שניים כחולים ושניים אדומים.

בשלב הצמיחה הצמח משתמש בעיקר באורך גל אחד של הכחול ומעט באורך גל אחד של אדום. תהליך זה ידוע

ככלורופיל a.

בשלב הפריחה הצמח משתמש בעיקר באורך גל השני של האדום ומעט באורך גל הכחול השני. תהליך זה ידוע ככלורופיל  b.

רק הצמח חש ומרגיש בכמה להשתמש בכחול ובאדום ולכן טעות נפוצה אך חמורה למשתמשים באפשרות למפסק כחול או אדום. המשתמש במפסק, מונע התפתחות טבעית וטובה של הצמח!!

מכיון שהחלק החשוב לנו הוא פריחה עשירה וטובה, רב חלקם של הלדים האדומים לעומת הכחולים.

בל נטעה שעדיף כמה שיותר אדומים. הצמח בשלב הצמיחה חייב לפתח גזע בענפים חזקים כדי לשאת כמות גדולה של פריחה.

התמהיל המדויק המצוין בתחילת המאמר  (כחולים ואדומים) הינו להשגת המטרות הכתובות לעיל.